Kontakt

Przejdź do treści

Terapia manualna

Terapia manualna

Rehabilitacja po operacji – Śląsk

Terapia manualna jest praktyczną częścią medycyny, która zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Zaburzona czynność ruchowa może mieć swoje podłoże w niesprawnym funkcjonowaniu składowych narządu ruchu: stawów, mięśni i układu nerwowego. Prowadzi to do powstawania bólu i ograniczenia ruchu w stawach, którym często nie sposób zapobiec bez ukierunkowanego badania i leczenia manualnego.

Na czym polega terapia manualna?

Zabieg terapii manualnej jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Polega na umiejętnym uruchamianiu poszczególnych połączeń stawowych poprzez pogłębianie ruchu ślizgu ruchami o różnej szybkości i amplitudzie, w zależności od odczuć pacjenta oraz „wyczucia” rąk terapeuty. W procesie tym fizjoterapeuta, wykorzystując odpowiednie chwyty i manipulacje, stosuje specjalistyczne techniki diagnostyczno-lecznicze nakierowane na wykrywanie i leczenie zaburzeń w obrębie stawów, więzadeł oraz mięśni, a także wzorców postawy oraz wzorców ruchowych i oddechowych.

W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne techniki terapeutyczne. Jeśli u pacjenta stwierdzono ograniczoną ruchomość stawu (tzw. hypomobilność), fizjoterapeuta stosuje metody zwiększające ruchomość, takie jak mobilizacje stawów, nerwów czy tkanek miękkich. Jeśli jednak ruchomość ta jest zbyt duża (tzw. hipermobilność), podejmuje się leczenie zmniejszające jego ruchomość, np. ćwiczenia stabilizujące.

Dobór technik terapeutycznych

Zanim nasz fizjoterapeuta przystąpi do działań w zakresie terapii manualnej, przeprowadza on z pacjentem dokładny wywiad. Informacje o charakterze dolegliwości, ich umiejscowieniu czy najbardziej dokuczliwych pozycjach są niezwykle istotne, by móc precyzyjnie dobrać odpowiednią metodę leczenia.

Po zebraniu wywiadu fizjoterapeuta przechodzi do wykonania badań palpacyjnych oraz funkcjonalnych narządu ruchu. Badanie to odbywa się zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchów biernych i czynnych. Badaniu podlega jakość ruchów, ich amplituda oraz ewentualnie występujące zablokowanie.

Kiedy zalecane jest podjęcie terapii manualnej?

Terapię manualną zaleca się najczęściej w przypadku:

  • zmniejszenia/ograniczenia zakresu ruchu,
  • stanów przeciążeniowych,
  • cierpienia na nerwobóle,
  • występowania stanów wzmożonego napięcia mięśni,
  • zaburzeń postawy ciała,
  • urazów sportowych.

Wskazane jest także uczęszczanie na terapię manualną w związku z rehabilitacją po operacji.

Rehabilitacja pacjentów po operacji

Nasi fizjoterapeuci zajmują się rehabilitacją pacjentów po operacji. Rehabilitacja po operacji to proces mający na celu przyspieszenie gojenia się rany, poprawę kondycji fizycznej pacjenta oraz przywrócenie mu jak najlepszej jakości życia. W zależności od rodzaju zabiegu chirurgicznego i stanu zdrowia pacjenta rehabilitacja może obejmować różne etapy i techniki terapeutyczne. Właściwa rekonwalescencja po niektórych zabiegach i operacjach wymaga nie tylko odpoczynku i leczenia, ale również terapii manualnej. Ingerencje chirurgiczne wpływają na zakres ruchów, dlatego niezwykle ważne jest nie utrwalanie niewłaściwych wzorców. Rehabilitacja pomoże uniknąć zrostów i napięć, co korzystanie wpłynie na normalne funkcjonowanie po operacji.

Odpowiednio wdrożona rehabilitacja i indywidualnie dobrane ćwiczenia pomogą wrócić do zdrowia i pełnej sprawności fizycznej. Terapia ruchowa może obejmować ćwiczenia aktywne, takie jak marsz czy jazda na rowerze stacjonarnym, oraz ćwiczenia bierne, jak na przykład unoszenie kończyn przez terapeutę, z kolei terapia manualna wpływa na poprawę zakresu ruchu w stawach, zmniejsza napięcie mięśniowe oraz ból. W naszym centrum oferujemy różne formy terapii i rehabilitacji po operacji na Śląsku, wskazane pacjentom m.in. po operacji kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa, kolana, barku, biodra, czy stawu skokowego. Nie mniej ważnym elementem rehabilitacji po operacji jest edukacja pacjenta. Terapeuta przedstawia pacjentowi wytyczne dotyczące diety, aktywności fizycznej oraz samodzielnego wykonywania ćwiczeń w domu. Ponadto, terapeuta uczy pacjenta, jak radzić sobie z bólem, jak prawidłowo się poruszać oraz jak unikać powikłań.

Efekty terapii manualnej

Dzięki odpowiednim pozycjom i technikom w krótkim czasie osiąga się bardzo dobry efekt leczniczy. Terapia manualna prowadzi do zniesienia dolegliwości bólowych oraz poprawy ruchomości danego odcinka kręgosłupa lub stawu obwodowego. Aby jednak ten efekt utrzymać, należy kontynuować leczenie poprzez wykonywanie indywidualnie opracowanych ćwiczeń. Etap usprawniania jest koniecznym elementem terapii manualnej, który ma na celu wzmacnianie i stabilizowanie osłabionych grup mięśniowych.

Chcesz zapisać się na wizytę?

Skorzystaj z formularza online aby zaplanować wizytę w dogodnym terminie!