Kontakt

Przejdź do treści

Rehabilitacja sportowa – Śląsk

Rehabilitacja sportowa

Rehabilitacja i fizjoterapia ortopedyczna Chorzów

Rehabilitacja sportowa, nazywana również medyczną terapią sportową, to specyficzny program terapeutyczny odpowiadający w dużym stopniu tzw. treningowi wzmacniającemu. Powstała ona przede wszystkim z myślą o zawodowych sportowcach, którzy są bardzo narażeni na powstawanie urazów.

Ryzyko to wynika m.in. ze skupienia na szybkiej specjalizacji w danej dyscyplinie sportowej z pominięciem kształtowania ogólnej sprawności. Prowadzi to także do nakładających się na siebie zmian przeciążeniowych, zmniejszających efektywność wysiłku fizycznego.

Indywidualnie opracowany program terapii sportowej uwzględnia m.in. wiek sportowca, wcześniejszy stan jego zdrowia (kontuzje, urazy, zachorowania), poziom aktywności sportowej oraz specyfikę uprawianej dyscypliny sportu. Usprawniamy także pacjentów pourazowych oraz pooperacyjnych.

Rehabilitacja sportowa

Jaki jest cel rehabilitacji sportowej?

Celem rehabilitacji sportowej jest przede wszystkim osiągnięcie stanu bezbólowego oraz przywrócenie właściwych cech motorycznych: siły, wytrzymałości i koordynacji. Sesje prowadzą również do przywrócenia optymalnej funkcji stawów oraz elementów struktury stawów (więzadeł, ścięgien, chrząstek). Rehabilitacja sportowa ma ponadto niebagatelne znaczenie w zakresie zapobiegania ponownym obrażeniom. Prowadzi bowiem do ponownego wyuczenia się wzorców ruchowych z życia codziennego i typowych dla danego sportu.

Pourazowa rehabilitacja sportowa

Rehabilitacja sportowa w fazie pourazowej ma na celu uświadamianie osobie aktywnej sportowo (zawodnikowi) jego deficytów ruchowych w obliczu urazu sportowego. Zwracamy uwagę zwłaszcza na stabilność, mobilność, koordynację ruchową i prawidłową równowagę mięśniową. Trening funkcjonalny, chociaż skupiony na podstawowej motoryczności, realizowany jest w oparciu o specyfikę uprawianej dyscypliny sportowej oraz dopasowany do założonego celu. Dokładamy wszelkich starań, aby rehabilitacja nie skutkowała wyłącznie powrotem do poprzedniej formy, ale także podniesieniem sprawności fizycznej w stosunku do stanu sprzed urazu.

Rehabilitacja sportowa
medyczna terapia sportowa

Pooperacyjna rehabilitacja sportowa

W przypadku pacjenta pooperacyjnego wprowadzamy do programu rehabilitacji kolejne cztery fazy:

  • mobilizację (uruchomienie), terapię wczesnoczynnościową,
  • stabilizację, terapię czynnościową,
  • czynnościowy trening wzmacniający mięśnie – pełna sprawność czynnościowa,
  • trening obciążający mięśnie – pełna zdolność obciążeniowa.

Chcesz zapisać się na wizytę?

Skorzystaj z formularza online aby zaplanować wizytę w dogodnym terminie!