Kontakt

Przejdź do treści

Rehabilitacja ortopedyczna

Główną specjalizacją naszego ośrodka jest rehabilitacja ortopedyczna, która dotyczy osób z ogólnie pojętymi problemami narządu ruchu. Naszym celem jest, aby każdy pacjent dochodził do zdrowia w trakcie indywidualnych spotkań z fizjoterapeutą.

Usprawniamy osoby z zaburzeniami anatomicznymi oraz pacjentów po operacjach, urazach i kontuzjach. Nasze usługi rehabilitacyjne kierujemy do wszystkich osób, którzy cierpią na dolegliwości bólowe ze względu na dysbalanse mięśniowe – wrodzone bądź nabyte w ciągu życia. Zajmujemy się również pacjentami poddanymi różnego rodzaju zabiegom chirurgicznym w zakresie układu ruchu, w tym oferujemy rehabilitację po ACL, czyli operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego.

Jakie są wskazania do odbycia rehabilitacji ortopedycznej?

Wskazaniem do odbycia rehabilitacji w naszym ośrodku jest utrata zdolności normalnego użytkowania układu ruchu (w różnym stopniu) oraz doświadczanie bólów mięśni, kości czy stawów. Rehabilitacja ortopedyczna przeznaczona jest przede wszystkim dla pacjentów, którzy cierpią z powodu następujących problemów zdrowotnych:

1. pourazowych uszkodzeń narządu ruchu, np. stłuczeń, złamań, skręceń, zwichnięć czy uszkodzeń mięśniowych;

2. stanów po zabiegach chirurgicznych, np. po:

  • endoprotezoplastyce,
  • rekonstrukcji więzadeł,
  • szyciu ścięgien lub łąkotki,
  • meniscektomii,
  • korekcji osi kończyn;

3. zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i stawów kończyn, w tym chondromalacji rzepki;

4.zmian przeciążeniowych narządu ruchu, w tym głównie z powodu entezopatii i tendinopatii takich jak:

5. dolegliwości bólowych kręgosłupa różnego pochodzenia.

Warto jednak wiedzieć, że czasem zdarza się, iż niektórych dolegliwości bólowych kręgosłupa nie można uznać za bezpośrednie wskazanie do odbycia rehabilitacji ortopedycznej przez pacjenta. Często przyczyny tych problemów są złożone, więc szczególne znaczenie ma tutaj interdyscyplinarne podejście fizjoterapeuty. Dopełnieniem planu rehabilitacyjnego mogą być takie metody, jak igłoterapia czy Kinesiology Taping. Ściśle współpracując z najlepszymi ortopedami, dążymy do zapewnienia naszym pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Co obejmuje program rehabilitacji ortopedycznej?

Program rehabilitacji ortopedycznej obejmuje przede wszystkim terapię indywidualną z fizjoterapeutą, a także zajęcia grupowe i zabiegi z zakresu fizykoterapii. Przed każdym spotkaniem odbywającym się w ramach rehabilitacji dokładnie badamy stan pacjenta: wykonujemy niezbędne testy funkcjonalne, a także posiłkujemy się badaniem USG.

Plan terapii rehabilitacyjnej jest opracowywany jednostkowo na podstawie wywiadu z pacjentem oraz wyników badań fizykalnych. Dzięki takiemu indywidualnemu, nastawionemu na pacjenta podejściu każda osoba, która zwróci się do naszego ośrodka po pomoc, może liczyć na odbycie programu terapii ortopedycznej idealnie dopasowanego do jej potrzeb i możliwości, który będzie składał się z najbardziej skutecznych w jej przypadku środków i metod rehabilitacyjnych.

Dlaczego warto korzystać z rehabilitacji ortopedycznej?

Rehabilitacja ortopedyczna pozwala zidentyfikować przyczyny bólu w stawach, mięśniach czy kościach. Do najczęstszych przyczyn bólu należą urazy sportowe, zmiany zwyrodnieniowe, zaburzenia statyki kręgosłupa czy wady postawy ciała. Dzięki rehabilitacji można dobrać odpowiednie metody leczenia oraz profilaktykę przyszłych dolegliwości. Wartość diagnostyczna oferowanej przez nas rehabilitacji na Śląsku jest nieoceniona, zwłaszcza że wiele schorzeń układu kostno-stawowego może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.
Choroby i dysfunkcje układu kostno-stawowego mogą znacząco obniżać jakość życia. Bóle kręgosłupa, ograniczona ruchomość stawów czy problemy z chodzeniem to tylko niektóre z dolegliwości, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Rehabilitacja ortopedyczna pozwala poprawić sprawność ruchową, zmniejszyć ból oraz przywrócić utraconą ruchomość. Dzięki temu pacjenci mogą cieszyć się lepszym samopoczuciem, większą niezależnością oraz wydajnością w życiu zawodowym i codziennym.

Czy warto odbyć rehabilitację przedoperacyjną?

Tak! Choć wpływ przedoperacyjnej rehabilitacji ortopedycznej jest bardzo często bagatelizowany, nasza praktyka fizjoterapeutyczna pokazuje, że ma ona niebagatelne znaczenie w przygotowywaniu pacjentów do operacji. Dostrzegamy wagę systematycznie przeprowadzanych ćwiczeń – niejednokrotnie już zdarzało się, że odbycie indywidualnie zaplanowanych sesji z fizjoterapeutą wpłynęło na sukces zabiegu.

Ponadto podczas zajęć rehabilitacyjnych jest również czas na przećwiczenie np. prawidłowego stosowania kul ortopedycznych, których używanie może okazać się konieczne po odbytej operacji. Ważne jest także nauczenie pacjenta działań mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwinięcia złego wzorca ruchowego po zabiegu. Utrwalenie nieprawidłowych wzorców może doprowadzić do powstawania dalszych patologicznych zmian w układzie ruchu. Dlatego przedoperacyjna rehabilitacja ortopedyczna jest niezwykle istotna.

Chcesz zapisać się na wizytę?

Skorzystaj z formularza online aby zaplanować wizytę w dogodnym terminie!