Polityka prywatności

W związku obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa,
o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej Placówce, oraz o przysługujących Państwu prawach.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Synergia Monika Tiffert, ul. Ignacego Paderewskiego 15/1, 41-500 Chorzów

Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Placówce?

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane będą przetwarzane do celów medycznych, tzn. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, rejestracji elektronicznej/telefonicznej/indywidualnej, w celu kontaktowym (telefon, e-mail) wykonania zadań diagnostycznych, wystawienia skierowań na badania diagnostyczne/laboratoryjne w związku z kontynuacją leczenia, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej archiwizacji, upoważnienia osób do dokumentacji/udostępniania dokumentacji medycznej, wystawiania/wydawania recept, realizacji wytycznych GIS w sprawie zapobiegania COVID-19, sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia, przyjmowania reklamacji/skarg/wniosków oraz w celu kontaktu z Państwem, w sytuacji przesunięcia wizyty, lub potrzebie konsultacji przebytych badań, rozliczeń usług komercyjnych.

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Na jakiej podstawie prawnej moje dane będę przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. a RODO

Przetwarzania na podstawie zgody: przesyłanie korespondencji na adres e-mail

Na podstawie artykułu 9 pkt. 2 lit. h. RODO

Przetwarzanie do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, w procesie badań naukowych i przy realizacji celów dydaktycznych, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.

Na podstawie artykułu 6 pkt. 2 lit. f. RODO

Przetwarzanie do celów obrony, dochodzenia roszczeń i dochodzenia praw.

Na podstawie artykułu 6 pkt. 2 lit. c. RODO

Rozliczenia finansowe, spełnienia wymagań GIS w sprawie zapobiegania i zwalczania COVID-19

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Więcej informacji dotyczących ciasteczek znajduje się w naszej Polityce Plików Cookies.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Czy moje dane będą udostępniane?

Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (Pracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych umów.

Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa ta mówi, że Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta. W takim przypadku zdjęcia są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
    1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
    2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
  6. dane finansowo-księgowe, faktury VAT (5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego)

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych nie wymaganych ustawowo tj. danych kontaktowych (adres e-mail) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.

Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czy moje dane będą profilowane?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.