Medyczna terapia sportowa

Duże obciążenia wysiłkowe nakładane na zawodników oraz skupienie w treningu na szybkiej specjalizacji w danej dyscyplinie sportowej z pominięciem kształtowania ogólnej sprawności sprzyjają powstawaniu urazów sportowych oraz nakładających się na siebie zmian przeciążeniowych, zmniejszających efektywność wysiłku fizycznego.

Medyczna terapia sportowa to specyficzne postępowanie odpowiadające w dużym stopniu tzw treningowi wzmacniającemu. Celem terapii jest osiągnięcie stanu bezbólowego, przywrócenie właściwych cech motorycznych: siły, wytrzymałości i koordynacji, przywrócenie optymalnej funkcji stawów oraz elementów struktury stawów (więzadła, ścięgna, chrząstki), ponowne wyuczenie się wzorców ruchowych z życia codziennego i typowych dla danego sportu oraz zapobieganie ponownym obrażeniom.

medyczna terapia sportowa

MTS opiera się na:

  • znajomości podstawowych wiadomości z zakresu anatomii i biomechaniki,
  • znajomości podstawowych zasad gojenia się tkanek miękkich – podstawy biologicznego procesu gojenia się tkanek po urazie,
  • znajomości podstawowych rodzajów leczenia zachowawczego i operacyjnego, w tym również leczenia usprawniającego,
  • musi uwzględniać wiek sportowca, wcześniejszy stan jego zdrowia (kontuzje, urazy, zachorowania), poziom aktywności sportowej, specyfikę uprawianej dyscypliny sportu.

MTS w fazie pourazowej ma na celu uświadamianie osobie aktywnej sportowo (zawodnikowi) jego deficytów ruchowych w obliczu urazu sportowego. Zwracamy uwagę zwłaszcza na stabilność, mobilność, koordynację ruchową i prawidłową równowagę mięśniową. Trening funkcjonalny, chociaż skupiony na podstawowej motoryczności, realizowany jest w oparciu o specyfikę uprawianej dyscypliny sportowej oraz dopasowany do założonego celu. Dokładamy wszelkich starań, żeby nie był to wyłącznie powrót, ale także podniesienie tej sprawności w stosunku do stanu sprzed urazu.

medyczna terapia sportowa
medyczna terapia sportowa

MTS wprowadzamy po fazie pooperacyjnej

Wprowadzamy wtedy kolejne cztery fazy rehabilitacji:
  1. mobilizacja (uruchomienie), terapia wczesnoczynnościowa,
  2. stabilizacja, terapia czynnościowa,
  3. czynnościowy trening wzmacniający mięśnie, pełna sprawność czynnościowa,
  4. trening obciążający mięśnie, pełna zdolność obciążeniowa.
medyczna terapia sportowa

Chcesz zapisać się na wizytę?

Skorzystaj z formularza online aby zaplanować wizytę w dogodnym terminie!