Igłoterapia

Igłoterapia skupia się przede wszystkim na punktach spustowych (ang. trigger point). Są to włókna mięśniowe o wzmożonym napięciu, przybierające kształt guzków, gruzełków lub ziaren ryżu. Punkty te wykazują nadwrażliwość uciskową i prowokują przy tym charakterystyczny ból przeniesiony, rozchodzący się według określonego schematu. Punkty spustowe mogą powstawać również w obrębie innych tkanek i struktur, np. tkanki tłuszczowej, więzadeł czy też torebek otaczających połączenia stawowe. Jeśli fizjoterapeuta uzna, że przyczyną dolegliwości bólowych jest dany punkt spustowy, wbija w niego igłę. Wzbudza to lokalną odpowiedź drżeniową skróconych włókien i wpływa na stan biochemiczny punktu spustowego.

Innymi sposobami igłowania są wbijanie igieł w przyczepy mięśniowe, a także ostukiwanie kości. Techniki te mają za zadanie sprowokować przebudowę tkanki – jest to jeden z elementów terapii skierowanej właśnie w tym celu. W swoich badaniach (prowadzonych na myszach) Helene Langevin opisuje “kręcenie igłą”, które w trakcie zabiegu powodowało nawijanie się fibroblastów na igłę niczym spaghetti na widelec. Taka manipulacja powięzi poprzez igłę powoduje reorganizację wewnętrznego cytoszkieletu oraz zmianę uszeregowania fibroblastów. Ponadto badania dowiodły, że stymulacja powięzi igłą wpływa znacząco na jej rozluźnienie. Tłumaczyć to może świetne efekty, jakie daje igła, wbita w mięśnie blisko ulokowanych nerwów czy naczyń krwionośnych.

Igłoterapia

W czasie terapii dochodzi do pewnych naturalnych reakcji ze strony organizmu pacjenta:

Na każdym etapie zabiegu pacjent ma możliwość przerwania terapii. Po zastosowaniu igłoterapii suchej mogą pojawić się niewielkie krwiaki oraz dolegliwości o charakterze „zakwasów”, co nie stanowi powikłania terapii. Dzięki zabiegom możemy uzyskać efekt mechaniczny: destrukcję dysfunkcyjnych płytek motorycznych oraz efekt sensytywny: zauważalny spadek stężenia substancji bólowych w obrębie napiętego pasma mięśniowego, co przekłada się na zniesienie bólu oraz napięcia.

Terapia igłami odpowiednia jest dla pacjentów skarżących się na:

Igłoterapia

Igłoterapiii nie należy stosować w przypadku:

Igłoterapia

Chcesz zapisać się na wizytę?

Skorzystaj z formularza online aby zaplanować wizytę w dogodnym terminie!