Kontakt

Przejdź do treści
logotypy

CENTRUM SYNERGIA MONIKA TIFFERT okresie od 1 kwietnia 2023r. do 15 sierpnia 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-00B3/22 pn. „Zero ryzyka dla pracownika.”

Cel głównym projektu: Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 7 pracowników – rehabilitantów i pracowników biurowych (5K i 2M). Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy.
Planowane efekty: Zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Wartość projektu: 69 684,60 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 59 231,91 zł.