Kontakt

Przejdź do treści

Daria Szatka

mgr. Daria Szatka

Fizjoterapeuta

brak

Doświadczenie zawodowe

 • Wykładowca AWF Katowice.
 • Asystentka na kursach terapii manualnej (poziom  MT1).
 • Asystentka na kursach stabilizacji.
 • Konsultuję pacjentów uczestników szkoleń TM pod kątem wiedzy i idei pracy fizjoterapeuty zdobywanej na szkoleniu.
 • Konsultacje fizjoterapeutyczne i prowadzenie treningu medycznego dla zawodników dyscyplin sportowych: łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka artystyczna, piłka nożna.
 • Prowadzenie treningów „Przygotowania Motorycznego” dla łyżwiarzy figurowych klubu UKŁ SPIN Katowice.
 • Od 2012 roku zgłębianie problemu asymetrii w odcinku szyjnym u dzieci tzw. KISS Syndrom i KIDD Syndrom.
 • Przychodnia Rehabilitacyjna „Biskupice” w Zabrzu.
 • Przychodnia Rehabilitacyjna „Reha – Vita” Gliwice.
 • Przychodnia Rehabilitacyjna „Fizjofit” Gliwice.
 • Klub fitness „Siódemka”  (fizjoterapeutka i trener personalny).
 • Gabinet Rehabilitacyjny „Fizjo – Active”.

Edukacja

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, na kierunku fizjoterapia.

logo AWK Katowice

Kursy i szkolenia

2017 i 2018

prowadzący Stanisław Legocki

lata 2010 do 2017:
 – Moduł I: Dysfunkcje odcinka piersiowego kręgosłupa 
 – Moduł II LPD I: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej
 – Moduł III LPD II: Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej
 – Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno-piersiowego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz kończyny górnej
 – Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa oraz stawu skroniowo-żuchwowego, KISS Syndrom
 – Moduł VI: Repetytorium
 – Godziny Kliniczne MT2 lata 2013 do 2017 (150 godz.). Przygotowanie do egzaminu końcowego MT2: „evidence based practice” tj. praktyczna praca z pacjentem wg: „Rozpoznania klinicznego” wywiad, badanie, diagnoza, planowanie terapii, terapia próbna. 
 – Przygotowanie do napisania pracy końcowej w ramach wymogów IFOMPT 
 – EGZAMIN MT2 2017
 

– Moduł I: Dysfunkcje stawów kończyn, urazy sportowe, trening motoryczny rok 2015
 – Moduł II: Dysfunkcje kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych, urazy sportowe, trening motoryczny rok 2016
 – Moduł III: Dysfunkcje górnego odcinka szyjnego w tym KISS Syndrom Rok 2016 
 – Moduł IV: Dysfunkcje dna miednicy z uwzględnieniem czynników neurofizjologicznych i wegetatywnych rok 2016

prowadzący Stanisław Legocki

lata 2007 do 2009:
 – Moduł I: Stawy kończyn i stawy skroniowo – żuchwowe –  diagnostyka
 – Moduł II: Terapia stawów kończyn i stawów skroniowo – żuchwowych terapia
 – Moduł III: Kręgosłup – badanie
 – Moduł IV: Kręgosłup – terapia
 – Moduł V: Kończyny – terapia: techniki mobilizacyjne 2 i 3 płaszczyznowe oraz techniki szybkie
 – Moduł VI: Kończyny – różnicowanie dysfunkcji mięśniowych, terapia: techniki mobilizacji mięśniowych, stabilizacja stawów kończyn
 – Moduł VII: Kręgosłup – badanie trójpłaszczyznowe, badanie: górnego odcinka szyjnego GSzOK), badanie neurologiczne w ramach TM
 – Moduł VIII: Terapia: techniki trójpłaszczyznowe mobilizacji stawów kręgosłupa, różnicowanie dysfunkcji neurologicznych centralnych i obwodowych w ramach TM
 – Moduł IX: Terapia: techniki mobilizacji mięśniowej stawów kręgosłupa, stabilizacja kręgosłupa
 – Godziny Kliniczne (60 godz.) oraz przygotowaniem rozpoznania pacjenta wg medycznych kryteriów „Rozpoznania klinicznego”  (wywiad, badanie, diagnoza, planowanie terapii).
 – Moduł X: EGZAMIN MT1 

Małgorzata Matyja, Anna Gogola, Łukasz Korsak Rok 2014

lata 2011 i 2012 
 – Moduł I: Kończyna górna
 – Moduł II: Kończyna dolna
 – Moduł III: Tułów i głowa

prowadzący Stanisław Legocki

 – Moduł I: Stabilizacja centralna: tułów, kręgosłup, miednica rok 2005
 – Moduł II: Kończyny rok 2005
 – Moduł III: Szyjny odcinek kręgosłupa i staw skroniowo – żuchwowy rok 2010

lata 2002 do 2003
 – Moduł A odcinek lędźwiowy
 – Moduł B odcinek szyjny i piersiowy
 – Moduł C Mechaniczne diagnozowanie i terapia odcinek lędźwiowy i kończyna dolna 
 – Moduł D Mechaniczne diagnozowanie i terapia kręgosłup szyjny i kończyna górna 
 – Moduł egzaminacyjny

 – Kurs podstawowy PNF Aleksander Lizak lata 2001 i 2002
 – Kurs rozwijający PNF Kitty Hartman  rok 2002 (zakończony egzaminem)
 – Kurs rozwijający metody PNF Benedikt Boomer w neurologii  rok 2004 (zakończony egzaminem)

 – Moduł 1 Podstawy terapii manualnej, badanie stawów kończyn i stawów krzyżowo-biodrowych, patologia czynnościowa stawów i mięśni
 – Moduł 2 Podstawy neurofizjologii, badanie kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych
 – Moduł 3 Rozwijanie umiejętności diagnozowania dysfunkcji stawowo-mięśniowych, terapia stawów kończyn i stawów krzyżówo-biodrowych
 – Moduł 4 Rozwianie umiejętności diagnozowania dysfunkcji kręgosłupa, terapia kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych
 – Egzamin

Wystąpienia

• D. Szatka, A. Szal „Badanie ruchomości stawów biodrowych u dzieci przedszkolnych i ich wpływ na wady postawy w obrębie kończyn dolnych”. Przedstawienie pracy badawczej na Konferencja Terapeutów Manualnych 2015r.
• D. Szatka „Terapia manualna dzieci z zaburzoną symetria ciała spowodowana dysfunkcja stawów szczytowo – potylicznych i szczytowo obrotowych tzw. KISS Syndrome”. Wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Fizjoterapeutycznej „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami OUN” 2015r.
• D. Szatka „KISS i KIDD Syndrom w ramach Terapii Manualnej”. Wystąpienie na Konferencji Terapeutów Manualnych 2016r.