Terapia manualna

Terapia manualna jest praktyczną częścią medycyny, która zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Zaburzona czynność ruchowa może mieć swoje podłoże w niesprawnym funkcjonowaniu składowych narządu ruchu: stawów, mięśni i układu nerwowego. Prowadzi to do powstawania bólu i ograniczenia ruchu w stawach, którym często nie sposób zapobiec bez ukierunkowanego badania i leczenia manualnego. W procesie tym terapeuta, wykorzystując odpowiednie chwyty i manipulacje, stosuje specjalistyczne techniki diagnostyczno-lecznicze nakierowane na wykrywanie i leczenie zaburzeń w obrębie stawów, więzadeł, mięśni oraz wzorców postawy, wzorców ruchowych i oddechowych.

Terapia manualna

Terapię manualną zaleca się najczęściej w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu ruchu, w stanach przeciążeniowych, nerwobólach, stanach wzmożonego napięcia mięśni, zaburzeniach postawy ciała, w urazach sportowych a także w leczeniu pooperacyjnym. Przed przystąpieniem do terapii manualnej przeprowadza się z pacjentem dokładny wywiad, podczas którego opowiada on o charakterze dolegliwości, ich umiejscowieniu, najbardziej dokuczliwych pozycjach itp., a następnie bada się palpacyjnie oraz funkcjonalnie narząd ruchu. Badanie to odbywa się zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchów biernych i czynnych. Badaniu podlega jakość ruchów, ich amplituda, ewentualnie występujące zablokowanie.

Na podstawie badania terapeuta wybiera odpowiednią metodę leczenia. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne techniki terapeutyczne. Jeśli u pacjenta stwierdzono ograniczoną ruchomość stawu, tzw. hypomobilność, fizjoterapeuta stosuje metody zwiększające ruchomość, jak np. mobilizacje stawów, nerwów czy tkanek miękkich. Jeśli jednak ruchomość ta jest zbyt duża – tzw. hipermobilność, podejmuje się leczenie zmniejszające jego ruchomość (np. ćwiczenia stabilizujące).

Sam zabieg terapii manualnej jest bezpieczny i bezbolesny. Polega na umiejętnym uruchamianiu poszczególnych połączeń stawowych poprzez pogłębianie ruchu ślizgu ruchami o różnej szybkości i amplitudzie, w zależności od odczuć pacjenta oraz „wyczucia” rąk terapeuty. Dzięki odpowiednim pozycjom i technikom w krótkim czasie osiąga się bardzo dobry efekt leczniczy – zniesienie dolegliwości bólowych oraz poprawa ruchomości danego odcinka kręgosłupa lub stawu obwodowego. Aby jednak ten efekt utrzymać należy w dalszym etapie usprawniania wzmacniać i stabilizować osłabione grupy mięśniowe indywidualnie opracowywanymi ćwiczeniami.

Chcesz zapisać się na wizytę?

Skorzystaj z formularza online aby zaplanować wizytę w dogodnym terminie!