stat4u

Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym

  
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu kształtowania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnej koncepcji treningu funkcjonalnego. Teraz uzupełniona i bogatsza tematyka w większym wymiarze godzin!
 
  

Charakterystyka: szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych i instruktorów dyscyplin sportowych chcących rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie treningu funkcjonalnego. Merytorycznie zakłada diagnostykę i analizę deficytów w obrębie układu ruchu oraz podejmowaniu na ich podstawie działań korekcyjnych przywracających właściwy potencjał motoryczny. Szkolenie jest idealnym praktycznym fundamentem dla fachowców zajmujących się fizjoterapią sportową i prewencją urazową. Teoretycznie i praktycznie ukazuje drogę jaką według tej koncepcji musi pokonać zawodnik po urazie w obrębie układu ruchu, aby w sposób bezpieczny i celowy mógł wrócić do pełnego obciążenia treningowego w danej dyscyplinie sportowej. Daje warsztat do pracy od formy izolowanej, w której celem jest wzmacnianie „tzw. słabych ogniw” do globalnych wzorców ruchowych rozwijających w sposób bezpieczny zdolności motoryczne aż do treningu plajometrycznego.
 
 

Opis szkolenia: Szkolenie zawiera tematykę przygotowującą do pracy z wykorzystaniem koncepcji kształtowania motorycznego na bazie treningu funkcjonalnego. Składa się z dwóch modułów, każdy obejmuje 3 dni szkoleniowe (zaczyna się od piątkowej sesji od 16:00 do 20:00 + sobota i niedziela od 9:00 do 18:00) czyli 22 godziny szkoleniowe. Zajęcia teoretyczne prezentowane są w formie wykładowej, po której realizowana jest część praktyczna. Każdy z uczestników szkolenia bezpośrednio na sobie pozna wykonanie i egzekwowanie ćwiczeń zawartych w programie. Dodatkowo każda edycja jest ulepszana i rozszerzana dzięki realizowanym ankietom wśród uczestników oraz dopracowania efektywności szkolenia względem doświadczeń i praktyki zawodowej.

 
 


Szkolenie obejmuje następującą tematykę:
 • Diagnostykę funkcjonalna z analizą deficytów ruchowych w łańcuchach kinematycznych.
 • Ocenę mobilności i stabilności układu ruchu.
 • Nauczanie prawidłowej metodyki egzekwowania ćwiczeń z zakresu stabilizacji tułowia i stawów obwodowych.
 • Eliminowanie deficytów ruchowych na bazie selektywnych ćwiczeń izolowanych i przejścia z nich na globalne wzorce funkcjonalne.
 • Prewencję urazów w jednostkach treningowych i w procesie usprawniania ruchowego.
 • Nowoczesną koncepcję wykorzystania „stretchingu” w sporcie, fizjoterapii i jej bezpośrednie zastosowanie w jednostkach treningowych.
 • Elementy kształtowania siły na bazie taśm mięśniowych w wzorcach funkcjonalnych.
 • Trening plajometryczny na bazie pracy ekscentrycznej z elementami diagnostycznymi.
 • Każdy temat jest poparty rozbudowanymi zajęciami praktycznymi!

 
 
Moduł I:
 •  Funkcjonalna ocena motoryczna (diagnostyka i ocena deficytów ruchowych) z testami dodatkowymi.
 •  Aspekty kształtowania centralnej stabilizacji (nauczanie i egzekwowanie pracy nad mięśniem poprzecznym brzucha i mięśniem wielodzielnym),
 •  Aspekty kształtowania stabilizacji obwodowej (staw barkowy, biodrowy, kolanowy i skokowy),
 •  Prewencja urazów sportowych bazujących na analizie testów funkcjonalnych.
Moduł II:
 •  Zamknięte i otwarte łańcuchy kinematyczne i ich wykorzystanie w treningu funkcjonalnym.
 •  Anatomiczne taśmy mięśniowe i ich znaczenie we wzorcach ruchowych – ćwiczenia z oporem własnego ciała + sprzęt wykorzystywany w treningu.
 •  Nowoczesna koncepcja wykorzystania „stretchingu” w fizjoterapii i sporcie.
 •  Trening plajometryczny i podstawowy trening ekscentryczny z elementami diagnostycznymi.
 

Cena szkolenia zawiera:
materiał wykładowy w formie skryptu, obiad, przerwy kawowe z przekąską oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Docelowa grupa szkolonych będzie liczyła nie więcej niż 20 osób w celu osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia oraz umożliwienia wszystkim uczestnikom zadawania pytań w panelu dyskusyjnym.


Cena szkolenia:
 
 • pierwszy moduł 800 zł
 • dla studentów 650 zł
 • drugi moduł 800 zł
 • dla studentów 650 zł

PROMOCJA:

 - 
przy płatności za dwa moduły z góry 1400 zł, dla studentów 1200 zł!
 

TERMINY:
 
X Edycja moduł II: 20 - 22 styczeń 2017

XI Edycja Moduł I: 10 - 12 marzec 2017 
 
XI Edycja Moduł II: 09 - 11 czerwiec 2017 
 
XII Edycja Moduł I: październik 2017

Miejsce szkolenia: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA Katowice, u. Fabryczna 23
 
 

Prowadzący mgr Paweł Niewiadomy – pomysłodawca i organizator szkolenia.  Właściciel Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA w Katowicach. Pasjonat fizjoterapii sportowej i treningu motorycznego opartego na funkcji ruchowej. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współpracownik Katowickiej AWF w realizacji studiów podyplomowych z dziedziny Odnowy Biologicznej, Medycyny Sportowej i Treningu Funkcjonalnego. Fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, instruktor odnowy biologicznej z licznymi doświadczeniami w pracy ze sportowcami (m.in. hokeju na trawie, futsalu, biathlonie, kolarstwie górskim).  Prelegent szkoleń z zakresu treningu funkcjonalnego oraz diagnostyki i nowoczesnych metod fizjoterapii w leczeniu stawu kolanowego. Współpracownik Polskiego Związku Biathlonu w dziedzinie prewencji urazów sportowych i treningu funkcjonalnego.  
 
 


INFORMACJA TEL: 696-444-862 – Paweł Niewiadomy


Płatność przelewem na konto:

Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23

ING BANK
61 1050 1070 1000 0091 1666 2645

Zdecydowanych prosimy o przesłanie na maila: rehabilita.katowice@gmail.com swojego zgłoszenia w którym proszę zawrzeć dane osobowe, dane kontaktowe oraz kierunek ukończonych studiów lub rok ich realizacji. Dodatkowo należy równolegle wpłacić 200 zł zaliczki w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu. Na 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem należy dokonać reszty płatności.
 
Serdecznie Zapraszamy!

 

Zadaj pytanie
Chcesz zadać pytanie
naszym
fizjoterapeutom?
więcej...
 • Ruch Chorzów
 • Gomola Trans Airco
 • SUM
 • Paweł Urbańczyk
 • NZOZ
 • Wyższa Szkoła Bankowka
 • Silesia MTB
 • Corporate Wellness
 • AtakSport
Jesteśmy pierwszą w Chorzowie Katowicach i jedną z nielicznych na Śląsku Prywatną Praktyką Fizjoterapeutyczną. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół fizjoterapeutów. Jesteśmy członkami wielu Towarzystw Naukowych - Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS), Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTR). Tworzymy centrum rehabilitacji na najwyższym poziomie, stosujemy najnowsze osiągnięcia z zakresu fizjoterapii, fizjologii i medycyny. Usprawnianiamy pod względem medycznym, fizycznym i emocjonalnym.