stat4u

Szkolenia firmowe

"Promocja zdrowia w firmie rozpoczyna się wtedy,
gdy inwestowanie w zdrowie personelu staje się częścią biznesu..."


Już od wielu lat w krajach rozwiniętych pod względem społeczno – gospodarczym bardzo popularne są programy na rzecz zdrowia pracujących, określane jako promocja zdrowia w miejscu pracy. Zagadnienia te stają się coraz bardziej powszechne również w Polsce i coraz więcej firm zaczyna dbać o zdrowie swoich pracowników, oferując im programy profilaktyki i promocji zdrowia. Wielu pracodawców dostrzega, jakie są skutki pracy w pozycji siedzącej w bezruchu z oczami wpatrzonymi w monitor komputera lub w pozycji stojącej przy taśmie produkcyjnej. Pracownicy ci doskonale znają te dolegliwości - obciążenie kręgosłupa, bóle mięśni pleców i głowy, zaburzenia krążenia, problemy ze wzrokiem, dłońmi, ramionami i nogami, trudności z koncentracją, wzmożona pobudliwość nerwowa... Takie symptomy ma blisko 60% dorosłych w krajach rozwiniętych. Według statystyk bóle pleców to jedna z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza i zwolnień lekarskich. Powoduje to ogromne koszty dla firm. Żartuje się nawet, że dla gospodarki krajów rozwiniętych choroby kręgosłupa są większym zagrożeniem niż strajki i recesja razem wzięte. Trzeba zaznaczyć również, że od pozycji siedzącej i pracy z komputerem w dzisiejszych czasach nie da się już uciec. To być może wyjaśnia, skąd tak dynamiczny ostatnio rozwój programów promocji zdrowia i profilaktyki dolegliwości bólowych związanych z kręgosłupem.

W takiej sytuacji uratować nas może tylko jedno – dbajmy o zdrowie, póki je mamy!!!

Kiedy odpowiednio wcześnie podejmiemy właściwe działania unikniemy bądź zatrzymamy postępujące dolegliwości u pracownika, a tym samym zapobiegniemy jego przyszłej absencji w pracy. Taka troska o najważniejszy kapitału przedsiębiorstwa tj. zdrowie pracowników i ich dobre samopoczucie psychofizyczne, wpłynie pozytywnie na ich motywację i efektywność w wykonywaniu zadań. To zaś będzie miało oddźwięk w rozwoju ekonomicznym firmy. Zaangażowanie pracodawcy w promocję zdrowia stanowi dla pracowników rodzaj dodatkowej psychologicznej płacy, co ma niewątpliwy wpływ na ich przywiązanie do firmy. Dodatkowo realizacja programów „promocji zdrowia” wzmacnia pozytywny wizerunek firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jej konkurencyjności na rynku.

 

 Pracodawco!

Jeśli więc zależy Ci na:
1. Poprawie samopoczucia i zdrowia pracowników, wzrostu wydajności ich pracy.
2. Ograniczeniu kosztów powodowanych absencją, fluktuacją kadr i wypadkami przy pracy.
3. Dobrym publicznym wizerunku firmy, kreowanym przez zdrową załogę.
4. Wzmocnieniu więzi załogi z firmą i powiązaniu celów osobistych z interesem organizacji.
5. Akcentowaniu w reklamie i public relations nowoczesnego stylu zarządzania zasobami ludzkimi

Weź udział w szkoleniu profilaktyczno – leczniczym z zakresu przeciwdziałania dolegliwościom bólowym kręgosłupa prowadzonym przez Centrum Synergia.
Jeżeli zainteresowaliśmy Państwa programem „inwestowania w zdrowie pracownika”, chętnie umówimy się z Państwem na spotkanie, aby móc w szczegółach przedstawić tematykę naszego programu dla firm „Zdrowy kręgosłup teoretycznie i praktycznie”.

Zapraszamy do współpracy!

Zadaj pytanie
Chcesz zadać pytanie
naszym
fizjoterapeutom?
więcej...
  • Ruch Chorzów
  • Gomola Trans Airco
  • SUM
  • Paweł Urbańczyk
  • NZOZ
  • Wyższa Szkoła Bankowka
  • Silesia MTB
  • Corporate Wellness
  • AtakSport
Jesteśmy pierwszą w Chorzowie Katowicach i jedną z nielicznych na Śląsku Prywatną Praktyką Fizjoterapeutyczną. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół fizjoterapeutów. Jesteśmy członkami wielu Towarzystw Naukowych - Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS), Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTR). Tworzymy centrum rehabilitacji na najwyższym poziomie, stosujemy najnowsze osiągnięcia z zakresu fizjoterapii, fizjologii i medycyny. Usprawnianiamy pod względem medycznym, fizycznym i emocjonalnym.