stat4u

Medyczna terapia sportowa (MTS)

Medyczna terapia sportowa to specyficzne postępowanie odpowiadające w dużym stopniu tzw treningowi wzmacniającemu. Wskazaniem są tu zasadniczo wszystkie leczone operacyjnie i zachowawczo obrażenia narządu ruchu, dla których rozszerzona terapia ambulatoryjna wydaje się sensowna i odpowiednia. Celem terapii jest pełne osiągnięcie stanu bezbólowego, przywrócenie właściwych cech motorycznych: siły, wytrzymałości i koordynacji, przywrócenie optymalnej funkcji stawów oraz elementów struktury stawów (więzadła, ścięgna, chrząstki), ponowne wyuczenie się wzorców ruchowych z życia codziennego i typowych dla danego sportu oraz zapobieganie ponownym obrażeniom.

MTS opiera się na:

 •  znajomości podstawowych wiadomości z zakresu anatomii i biomechaniki
 •   znajomości podstawowych zasad gojenia się tkanek miękkich - podstawy biologicznego procesu gojenia się tkanek po urazie
 •  znajomości podstawowych rodzajów leczenia zachowawczego i operacyjnego, w tym również leczenia usprawniającego
 • musi uwzględniać wiek sportowca, wcześniejszy stan jego zdrowia (kontuzje, urazy, zachorowania), poziom aktywności sportowej, specyfikę uprawianej dyscypliny sportu.


Najczęściej MTS wprowadzamy po fazie pooperacyjnej.
Wprowadzamy wtedy kolejne cztery fazy rehabilitacji:

faza 1 - mobilizacja (uruchomienie), terapia wczesnoczynnościowa
faza 2 - stabiliazacja, terapia czynnościowa
faza 3 - czynnościowy trening wzmacniający mięśnie, pełna sprawność czynnościowa
faza 4 - trening obciążający mięśnie, pełna zdolność obciążeniowa.

 

  
   
Zadaj pytanie
Chcesz zadać pytanie
naszym
fizjoterapeutom?
więcej...
 • Ruch Chorzów
 • Gomola Trans Airco
 • SUM
 • Paweł Urbańczyk
 • NZOZ
 • Wyższa Szkoła Bankowka
 • Silesia MTB
 • Corporate Wellness
 • AtakSport
Jesteśmy pierwszą w Chorzowie Katowicach i jedną z nielicznych na Śląsku Prywatną Praktyką Fizjoterapeutyczną. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół fizjoterapeutów. Jesteśmy członkami wielu Towarzystw Naukowych - Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS), Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTR). Tworzymy centrum rehabilitacji na najwyższym poziomie, stosujemy najnowsze osiągnięcia z zakresu fizjoterapii, fizjologii i medycyny. Usprawnianiamy pod względem medycznym, fizycznym i emocjonalnym.